SCHOLA CANTORUM D'ALGEMESÍ
 

ELS NOSTRES OBJECTIUS

El cant i el cant en grup és un element bàsic en la formació dels xiquets i les xiquetes.

El cant és la base de qualsevol aprenentatge musical, si aquest es vol assolir de manera completa.

Cantar i tocar un instrument ben bé pot ser una activitat lúdica i formativa i no necessàriament professional.

Cantar està a l'abast de tothom. Intentem d'ofertar aquesta possibilitat a qualsevol persona que hi estiga interessada.

El treball de la Schola és continuat al llarg de tot el curs coral, per fer d'aquesta activitat una activitat transversal en el procés formatiu.

La formació i experiència de l'Equip de Direcció i del Gabinet de Tècnica Vocal garanteixen una formació adequada i sòlida.

SCHOLA CANTORUM D'ALGEMESÍ. Algemesi. Plaça de Cabanilles, 1. 962424060 - 654323475 - scholalgemesi@gmail.com