SCHOLA CANTORUM D'ALGEMESÍ
 
COR SINE NOMINE

COR SINE NOMINE

El cor Sine Nomine és un cor de veus mixtes que dedica una hora a la setmana al cant coral i està format majoritàriament per cantors jóvens amb un intent d'arribar a aquest tipus de públic amb una dedicació que puga compaginar-se amb altres activitats lúdiques i formatives.

El cor Sine Nomine és dirigit actualment per Júlia Oltra Mulet

 

Cor de veus mixtes
Direcció: Júlia Oltra Mulet
Horari d'assaig:
Dissabtes de 12.15 a 13.30 hores

SCHOLA CANTORUM D'ALGEMESÍ. Algemesi. Plaça de Cabanilles, 1. 962424060 - 654323475 - scholalgemesi@gmail.com