SCHOLA CANTORUM D'ALGEMESÍ
 

Grup ARQUETS
Xiquets i xiquetes de 1r de primària
El grup fa les sessions DIMARTS i DIJOUS de 18.00 a 19.30
en sessions de 90 minuts (45 de música i 45 d'expressió corporal)

LLENGUATGE MUSICAL
La pulsació
Ritme: cèl·lules binàries
Ritme: exercicis de ritme
Ritme: ritme amb acompanyament
RECURSOS:
El text de les cançons. La sinalefa
La fonomímica
La barra de repetició total, parcial, múltiple i final
Notes: s l m
El pentagrama
Àmbit: r m f s l
Compàs: 2 pulsacions binàries
Compàs: 2 pulsacions ternàries
Formes musicals: el cànon
L'anacrusa. Cançons anacrúsiques
Cançons per a contar, dialogar i jugar
Audicions
Solfeig a primera vista

EXPRESSIÓ CORPORAL
ESPAI: desplaçament, nivells d'espai

ESPAI: l'espai que envolta el cos
COS: treball de psicomotricitat
COS: introducció a les diferents nocions
RITME: pulsació i compàs

RITME: treball sobre les cèl·lules rítmiques
RITME: que s'utilitzen en música
CONTES: escoltar contes, representar parts fàcils mentre llegim. Treball de contes amb contrast de nocions. Inventar finals. El binomi fastàstic

JOCS: de representació, de motricitat, competitius en grup i d'observació. Jocs creatius

SCHOLA CANTORUM D'ALGEMESÍ. Algemesi. Plaça de Cabanilles, 1. 962424060 - 654323475 - scholalgemesi@gmail.com