SCHOLA CANTORUM D'ALGEMESÍ
 

Grup BRITTEN
Xiquets i xiquetes de 1r d'ESO
El grup fa les sessions DIMARTS de 19.00 a 20.00
en sessions de 60 minuts de llenguatge musical i instrument en horari individual

LLENGUATGE MUSICAL
L'acord de dominant
Ritmes complexos
Instruments: la trompeta, el piano, la trompa, el clavicèmbal, la guitarra i el violí
Recursos musicals: ripieno, duar a dues veus, contrapunt, moviment contrari
Formes musicals: ària, petenera, martinete, aurores, gohos
Notes alterades
Compositors:
Schubert, Praetorius, Chopin, Orff
Posicions enharmòniques
La subdivisió del compàs
Escales modales
Modulacions a la dominant i a la subdominant

Solfeig a 1a vista
Audicions

PRÀCTICA INSTRUMENTAL

En horari individual

 

SCHOLA CANTORUM D'ALGEMESÍ. Algemesi. Plaça de Cabanilles, 1. 962424060 - 654323475 - scholalgemesi@gmail.com