SCHOLA CANTORUM D'ALGEMESÍ
 

Grup CARXOFA
Xiquets i xiquetes de 2n de primària
El grup fa les sessions DIMARTS i DIJOUS de 18.00 a 19.30
en sessions de 90 minuts (45 de música i 45 d'expressió corporal)

LLENGUATGE MUSICAL
Pulsació binària i ternària
Ritme: cèl·lules binàries
Ritme: cèl·lules ternàries
Ritme: esquemes rítmics. Jocs rítmics Ritme: ritme amb acompanyament
L'àmbit i l'intèrval
Anàlisi de cançons. Esquema A-B-C
Àmbit: r m f s l
Compàs: ternari. 1 plam
Compàs: binari: 2 i 3 pulsacions
Sons aguts i sons greus
Recursos: la variació (A-Av)
Recursos: la seqüència (A-Asec)
Recursos: l'acompanyament rítmic
Recursos: l'acompanyament melòdic
Recursos: l'obstinat
La lligadura
Intervals de tercera: ascendent
Intervals de tercera: desendent
Cançó tètica i anacrúsica
L'anacrusa breu
Audicions
Solfeig a primera vista

EXPRESSIÓ CORPORAL
ESPAI: desplaçament, nivells d'espai

ESPAI: l'espai que envolta el cos
COS: treball de psicomotricitat
COS: introducció a les diferents nocions
RITME: pulsació i compàs

RITME: treball sobre les cèl·lules rítmiques
RITME: que s'utilitzen en música
CONTES: escoltar contes, representar parts fàcils mentre llegim. Treball de contes amb contrast de nocions. Inventar finals. El binomi fastàstic

JOCS: de representació, de motricitat, competitius en grup i d'observació. Jocs creatius

SCHOLA CANTORUM D'ALGEMESÍ. Algemesi. Plaça de Cabanilles, 1. 962424060 - 654323475 - scholalgemesi@gmail.com