SCHOLA CANTORUM D'ALGEMESÍ
 

Grup HAENDEL
Xiquets i xiquetes de 6é de primària
El grup fa les sessions DIMARTS de 19.00 a 20.00
en sessions de 60 minuts de llenguatge musical i instrument en horari individual

LLENGUATGE MUSICAL
El compàs de quatre pulsacions
Intervals alterats: augmentats i disminuïts
Recursos musicals: espill, arxi, tesi, cadència, cromatismes, imitació i contrapunt
Formes musicals: barcarola, havanera, minué, bicinium, pavana, coral i salm
La 4a i 5a disminuïdes
Les èpoques de la història de la música
Compositors: Bach i Mozart
Escriptura en dos pentagrames
Posicions Es, G', Fis'
Notes alterades: fi, ri, di, ta
Disonància i resolució
Escales: pentatònica i cromàtica
Solfeig a 1a vista
Audicions

PRÀCTICA INSTRUMENTAL

En horari individual

SCHOLA CANTORUM D'ALGEMESÍ. Algemesi. Plaça de Cabanilles, 1. 962424060 - 654323475 - scholalgemesi@gmail.com