SCHOLA CANTORUM D'ALGEMESÍ
 

Grup MUIXERANGA
Xiquets i xiquetes de 3r de primària
El grup fa les sessions DILLUNS i DIMECRES de 18.30 a 18.00
en sessions de 90 minuts (45 de música i 45 d'expressió corporal)

LLENGUATGE MUSICAL
Pulsació binària i ternària
Ritme: cèl·lules binàries
Ritme: cèl·lules ternàries
Ritme: ritme com a acompanyament
El solista i l'acompanyament musical

Àmbit
: s, - d r m f s l
El pentagrama
El compàs: ternari (2 plam)

El compàs: binari (2 ta)
Intervals: 4a, 5a i 6a
Recursos: la seqüència, el canon, el trencaclosques musicals, dues veus, la reducció
L'anacrusa ternària
Flauta. Posicions A B C D' E F G

Els matisos: p piano, mf mezzo forte
Els matisos: pp pianissimo
Formes musicals
Solfeig a primera vista
Audicions

EXPRESSIÓ CORPORAL
ESPAI: combnació de tots els elements anteriors

COS: treball lent de nocions amb música. Treball per parelles o grups: observar l'altre, contrastar amb l'altre, copiar-lo
RELACIÓ COS-ESPAI: noció, nivell, desplaçament
RELAXACIÓ: passiva-individual / Activa-individual
RITME:
Amb música. Treball sobre cèl·lues rítmiques del seu nivell. Incorporació d'allò que aprenen en música.
DRAMATITZACIÓ: Treballs grupals sobre poemes fàcils
DANSA: Danses senzilles. Passos fàcils deanses més complicades

     
SCHOLA CANTORUM D'ALGEMESÍ. Algemesi. Plaça de Cabanilles, 1. 962424060 - 654323475 - scholalgemesi@gmail.com

E: