SCHOLA CANTORUM D'ALGEMESÍ
 

Grup TORNEJANTS
Xiquets i xiquetes de 4t de primària
El grup fa les sessions DILLUNS i DIMECRES de 18.30 a 18.00
en sessions de 90 minuts (45 de música i 45 d'expressió corporal)

LLENGUATGE MUSICAL
Hexacord: d r m f s l
Intervals: 4a, 7a i 8a
Cançons anacrúsiques i tètiques
Flauta. Posicions C D E F B D' E' F
Flauta. Posicions Fis i Bes
Ritme: cèl·lules binàries
La clau de G en segona línia
Notes: l, - t, - r' - m'
Formes musicals: la seguidilla
Formes musicals: el cànon a 3 veus
Exercicis de forma: la seqüència
L'escala musical (greu, mitjana i aguda)
El to i el semitò
Recursos musicals: la inversió
Recursos musicals: la seqüència
Recursos musicals: l'encadenament
El bicinium
Canvis de compàs en una mateixa peça
Solfeig a primera vista
Audicions

EXPRESSIÓ CORPORAL
RELAXACIÓ: passiva per parelles
DRAMATITZACIÓ: Jocs dramàtics
DANSA CREATIVA: Muntatges per grups o parelles a partir d'una música que es pot ballar, tot i tenint en compte diferents temes, personatges, els colps forts de la música, les parts melòdiques, etc...
DANSA: Folklore amb coreografia

     
SCHOLA CANTORUM D'ALGEMESÍ. Algemesi. Plaça de Cabanilles, 1. 962424060 - 654323475 - scholalgemesi@gmail.com